Ochrana osobních údajů

Kupující musí zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchovávál jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.

Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající o splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na stránce www.trendova.cz

Prodávající se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy, bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu se Zákonem a dalšími platnými právními předpisy ČR, bude jednat způsobem, který neodporuje Zákonu ani jiným obecně závazným právním předpisem, ani jejich nebude obcházet a poskytnuté osobní údaje bude používat pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek prodávajícího. Zpracovávané osobní údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny ani poskytnuty třetí straně.


Doprava zdarma
od 1 900 Kč
Více jak 360 výdejních míst na CZ
Dodání zboží
do 24-48 hod
Vrácení zboží
do 14 dní
Speciální slevy a akce
Všechny produkty
máme skladem